ScrollToTop

Off News

Off Fashion <strong>Czułość</strong></br>Lalka - Rzeźba - Papierowe Obiekty

Czułość
Lalka - Rzeźba - Papierowe Obiekty

Zapraszamy na Wystawę "Czułośc" Mirosławy Truchty-Nowickiej, którą można podziwiać w Galerii Winda.
Wernisaż wystawy - 10 marca, godz. 18.00

Mirosława Truchta-Nowicka - ur. W 1966 r., absolwentka Wydziału Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia Jana Długosza), dyplom w 1994 na Kierunku Projektowanie Plastyczne u prof. Jerzego F. Sztuki i prof. Wernera Lubosa.

Od ponad 10 lat zajmuję się lalką-rzeźbą z papieru, tworzy kompozycje przestrzenne, płaskie I obiekty.
Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Tworzących Papier I w Papierze IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) oraz grupy Polska Lalka Artystyczna.
Lata 90. XX wieku to m.in. Ważny okres pracy w Teatrze Lalki I Aktora “Pinokio” w Łodzi, gdzie “odkrywa” lalkę jako medium. Zmieniają się proporcje twórczych działań. Rozpoczyna się okres poszukiwań w celu “uwolnienia” lalki od wszelkich ról społecznie I kulturowo narzuconych, aby uczynić z niej samodzielny obiekt wypowiedzi artystycznej.

“Papierowe, antropomorficzne kształty stały się dla mnie idealnym sposobem opisywania świata ludzi: Lalka - “homunkulus” - symbol duchowości ukrytej głęboko w człowieku, I Papier – od wynalezienia dokumentujący życie człowieka, choć jest symbolem nietrwałości, tymczasowości, potęguje tajemnicę antropomorficznych kształtów, ożywia I kieruje w przestrzeń bardzo ulotną. Odpowiada mi to, że oba media zawierają w sobie wiele sprzeczności I ogromny potencjał. Sam proces twórczy przybiera formę pewnego rodzaju filozofii powodując silny zwiazek między twórcą I tworzonym “bytem” w sferze idei I fizycznej kreacji. W swoich pracach wykorzystuję papier szary, pakowy, biały, makulaturę I własnorecznie czerpany”.

Polecamy także

Fotorelacja

Z Półfinału XXI Edycji Konkursu OFF FASHION

Fotorelacja

Z Gali Finałowej XXI Edycji Konkursu OFF FASHION

Fotorelacja

Z wernisażu wystawy "Królowe", który odbył się 30 maja

Fotorelacja

Z pokazu mody, który odbył się 26 maja w Galerii Echo