ScrollToTop

Off News

Off Fashion <strong> Wieczór </strong>IV<br />LALKA JAK Z BAJKI

Wieczór IV
LALKA JAK Z BAJKI

24 października, godz. 19.00
Miejsce: Kostiumeria, Małe Foyer, Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2b, Kielce.

Zapraszamy na wystawę „Pokój Lalki” w Galerii Kostiumeria - do krainy wyobraźni, czarów, bajek, baśni... oraz na warsztaty: Październik do ręki. Dłoń i koło - dwie doskonałości inspiracją w tworzeniu "sztuki do ręki", czyli małej torebki, kopertówki, klejnociku, ale i dzieła sztuki z wykorzystaniem elementów nie zawsze oczywistych.

 

Mirosława Truchta - Nowicka - ur. w 1966r., dyplom w 1994 w Instytucie Plastyki WSP (Akademia Jana Długosza) w Częstochowie, na Wydziale Projektowania Plastycznego w pracowni prof. Jerzego F. Sztuki i prof. Wernera Lubosa.

Od 2009 roku lalki-rzeźby z papieru uczestniczą w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i poza granicami, prezentowane są na festiwalach. Znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych.

Od 2011 roku wystawa indywidualna w Teatrze Arlekin w Łodzi pt. “Przekorna Trupa Stasia Straszydło”, przeniesiona do Domu Papiernika w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, prezentowana jest jako wystawa stała.

Poza pracą twórczą artystka zaangażowana jest w działania społeczne i edukacyjne prowadząc warsztaty (Dni Książki, Festiwal DOTKNIJ TEATRU, Festiwal Bajki), jest współinicjatorką przedsięwzięcia “Teatr nieoczywisty” prowadzonego w Częstochowie od października 2015 roku.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Tworzących Papier i w Papierze IAPMA (International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) oraz grupy Polska Lalka Artystyczna.

 

Od wielu lat Lalka-Rzeźba z papieru stanowi elementarny obiekt moich twórczych poszukiwań. Jednym z kilku istotnych źródeł sugestii jest świat mitów, legend, ludowych podań i przestrzeń związana z  książką. Tak szerokie spektrum pozwala mi  na czerpanie z wielowiekowej tradycji kultury,  i na swobodne poruszanie się w obrębie form plastycznych i literackich. W mojej twórczości dominują dwa media Lalka-rzeźba i papier - oba o ogromnych możliwościach oddziaływania i sile przekazu.  Implikacją są postaci o różnorodnej proweniencji oraz cykle tematyczne odwołujące się do  uniwersum. W tym kontekście i na  prezentowanej wystawie szczególne miejsce zajmują realizacje  inspirowane kulturą Japonii,  ludowymi podaniami, bajkami, literaturą dziecięcą.  Realizując wystawy o tej tematyce, dążę do pokazania ciągłości i jedności czasu i "światów". A wyjątkowy status lalki  jako przedmiotu i idei,  niewątpliwie wpływa na odbiorcę, kierując jego myśli i emocje w przestrzenie iluzoryczne, z pozoru irracjonalne, a bardzo bliskie  -  może jednak realne?

Mimo, że w pracach odwołuję się do określonej fabuły, lalki nie stanowią jej ilustracji, ale są dziełem całkowicie autonomicznym. Kilka z nich jest częścią większej kolekcji, co nie przeszkadza prezentowaniu każdej pracy jako obiektu samodzielnego, posiadającego sobie tylko właściwy porządek estetyczny i siłę przekazu emocjonalnego. Forma lalek-rzeźb jest zróżnicowana, uwarunkowana czynnikami kulturowymi, symbolicznymi, poszukiwaniem w obrębie materii i własnych środków wyrazu. W pracach odnajdziemy liczne przerysowania, elementy abstrakcyjne, niekiedy absurdalne, zabawę formą i nieco figlarny dialog z odbiorcą. W tym przypadku, lalek-rzeźb z papieru nawiązujących do literackich postaci, znaczenia nabiera również fakt, że wcześniej zostały zapisane na papierze edytorsko - zupełnie bajkowa sytuacja. Wystawa jest zaproszeniem do poszukiwań odniesień, odkrywania tajemnic, dopowiadania rozpoczętych historii.
Galeria zdjęć

Polecamy także

Współpraca

O fryzury podczas pokazów zadba szkoła ZDZ. Dziękujemy!

Akademia Off Fashion

27 października, Galeria Echo - pokaz mody Agnieszki Szlagi

Akademia Off Fashion

27 października, Galeria Echo - pokaz mody Anastazji Zareckay

Akademia Off Fashion

27 października, Galeria Echo - pokaz mody Alicji Tkaczyk