OffNews

Off Fashion Academy

Renata Ramola-Piórkowska is a graduate of the Faculty of Architecture and Urban Planning of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. At this time, she is a student at the Faculty of Design at the Field of Fashion Design of the Art Academy in Szczecin.
The primary medium from which her works are most frequently made is a broadely understood fabric and all creative aspects related to it. She treats it not only as an ordinary material for making clothing in classical terms, but also as a material for creating a kind of “human packaging”.
Works created during several last years are not only an experiment, but also a search for own creative identity. She looks for inspirations in memories and present experiences. This often results in objects (works) raising subjects of ecology, the issue of excessive consumptionism and various types of social phenomena.

“The art for me and for every human, consciously or unconsciously, is an indispensable element of everyday life. It performs various functions, including among others social, didacting, therapeutic, and most of all aesthetic functions. Fundamental fields such as painting, sculpture, poetry, drama, dance, music and architecture are what we call fine art. However, in the contemporary times this name includes also products of modern media such as film, multimedia and computer visualisations.
The modern art, being a combination of many fields, is frequently displayed through performance. Something which affects our senses, arouses and provokes various emotions and reactions (positive and negative). It often sets new trends originating from thinking out of the box and unobvious behaviours. A creator/artist generating art often has the need to create someting different, original, authentic and surprising.
The art gives us, artists, freedom of expression of own emotions, usually we identify with our work, frequently it has a self-therapeutic effect.”
‒ Renata Ramola-Piórkowska

“Sztuka dla mnie, jak i dla każdego człowieka, świadomie czy nie świadomie. jest nieodzownym elementem życia codziennego. Spełnia ona rozmaite funkcje między innymi społeczne. dydaktyczne i terapeutyczne, ale przede wszystkim estetyczne. Sztuką piękną nazywamy takie podstawowe dziedziny jak: malarstwo, rzeźbę. poezję, teatr, taniec, muzyka i architektura. Jednakże. w czasach obecnych. do tego miana zaliczane są również: wytwory mediów współczesnych takich jak film, multi-media i wizualizacje komputerowe.
Przy czym ekspozycja współczesnej sztuki, będącej połączeniem wielu dziedzin, często odbywa się za pomocą performensu. Coś co wpływa na nasze zmysły wzbudza i wywołuje różne emocje i reakcje, (pozytywne i negatywne). Często też wyznacza nowe trendy, które powstają z niestandardowego myślenia i nic oczywistych zachowań. Twórca/artysta generujący sztukę często ma potrzebę stworzenia czegoś innego, oryginalnego, autentycznego i zaskakującego.
Sztuka daje nam artystom wolność wyrażania własnych emocji, zazwyczaj utożsamiamy się z własnym dziełem, często ma działanie samo terapeutyczne.”
– Renata Ramola-Piórkowska

Polecamy także

Competition entries

NEW JUROR

NEW JUROR

NEW JUROR

ScrollToTop